2013

Ngày đăng: 11-07-2017

Siro Ho – Cảm Ích Nhi: Quy hoạch vùng trồng húng chanh, cát cánh theo tiêu chuẩn GACP-WHO

Không chủ động được nguồn nguyên liệu, phụ thuộc nhiều vào nguồn dược liệu nhập khẩu đã dẫn tới nhiều hệ lụy cho các doanh nghiệp dược trong nước như khả năng cạnh tranh thấp, chất lượng sản phẩm không đảm bảo do hiểm họa dược liệu bẩn, rủi ro từ những biến động thị trường. Chưa kể, đây còn là sự lãng phí tài nguyên quốc gia khi Việt Nam có khoảng gần 4.000 loài cây thuốc và một kho tàng các kinh nghiệm sử dụng cây thuốc phong phú. Chuẩn hóa để khai thác hiệu quả nguồn dược liệu trong nước là một hướng đi đúng đắn giúp các doanh nghiệp dược giảm lệ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm dược, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược. Với phương châm phát triển bền vững, từ những ngày đầu theo tôn chỉ “Nam Dược trị Nam nhân”, Công ty Cổ Phần Nam Dược đã định hướng chuẩn hóa tất cả các dược liệu đầu vào theo tiêu chuẩn GACP-WHO (trồng trọt và thu hái dược liệu sạch theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới) để mang những sản phẩm tốt nhất tới cho khách hàng.

cc3

Vùng trồng cát cánh theo tiêu chuẩn GACP-WHO của Nam Dược tại Bắc Hà

Góc chia sẻ

Bài viết liên quan