Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Ninh Thuận

STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
Số  Đường  Phường  Quận
1  NT Tế Sanh 237 Thống Nhất Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 068-3822567
2  NT Thiên Quang 331C Thống Nhất Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 068-3824572
3  NT Đức Hưng 499 Thống Nhất Kinh Dinh Phan Rang- Tháp Chàm 068-3822436
4  Phước Nguyên 634 Thống Nhất Kinh Dinh Phan Rang- Tháp Chàm 068-3830345
5  Quầy Số 17 454 Thống Nhất Mỹ Hương Phan Rang- Tháp Chàm 974939495
6  NT Bình An 430 Thống Nhất Mỹ Hương Phan Rang- Tháp Chàm 068-3823250
7  NT Ngọc Thừa 456 Thống Nhất Mỹ Hương Phan Rang- Tháp Chàm 068-3510986
8  Minh Hòa Đường 66 Thống Nhất Đài Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 068-3820979
9  Lan Hương 570 Thống Nhất Đạo Long Phan Rang- Tháp Chàm 068-3822474
10  Minh Hương 44B Lê Lợi Kinh Dinh Phan Rang- Tháp Chàm 068-3822580
11  Trường Tràng 79 Nguyễn Văn Trỗi Phủ Hà Phan Rang- Tháp Chàm 068-3827554
12  Quầy Quan Tâm Trần Phú Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 0974184794
13  Quầy Số 44 Chợ Mương Cát Đài Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 919591670
14  Xuân Thiết 256 Thống Nhất Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 683822965
15  Quầy Thủy Trân Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 919807279
16  Quầy Số 23 426 Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 1235443090
17  Ánh Châu 759C Đường 21/08 Bảo An Phan Rang- Tháp Chàm 068-3888589
18  Quầy Số 43 192 Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 0946246265
19  Quầy Số 4A Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 1204887607
20  Quầy Số 55 182B Đường 21/08 Phước Mỹ Phan Rang- Tháp Chàm 1223627366
21  Quầy Số 40 QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 01235678257
22  NT Hoài Linh QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 068-3854730
23  Diễm Hường QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 985280258
24  Quầy Số 39 La Vang Quãng Sơn Ninh Sơn 068-3850282
25  Quầy Số 41 Đội 4 Triệu Phong Quãng Sơn Ninh Sơn 068-3505350
26  Quầy Số 36 Đồng Mé Nhơn Sơn Ninh Sơn 068-3853583
27  Quầy Số 38 QL27 Sông Pha Ninh Sơn 01646046380
28  Quầy Thuận Hải QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 0683504179
29  ĐL Nhã Lan 0 ĐắcNhơn Nhơn Sơn Ninh Sơn 01244558763
30  Quầy Thiên An QL27 Quãng Sơn Ninh Sơn 091921823
31  Quầy Trang 698 Đường 21/08 Bảo An Phan Rang- Tháp Chàm 937038880
32  Quầy Ngọc Hà QL27 Quãng Sơn Ninh Sơn 683957245
33  Quầy Số 53 Mỹ Sơn Mỹ Sơn Ninh Sơn 0988487535
34  Đan Phượng QL27 Tân Sơn Ninh Sơn 0987789437
35  ĐL Tường Vinh 0 QLI Bắc Phong Thuận Bắc 947890005
36  ĐL Tường Vân 0 Đá Bắn Hộ Hải Ninh Hải 918935334
37  ĐL Tường Viên 0 Lương Cách Hộ Hải Ninh Hải 683871166
38  Quầy Số 58 Gò Sạn Bắc Phong Thuận Bắc 937857601
39  ĐL Loan 103 Trường Chinh Văn Hải Phan Rang- Tháp Chàm 01287744855
40  Phương Hạnh Khánh Hội Tri Hải Ninh Hải 905498377
41  Tùng Loan 0 Dư Khánh Khánh Hải Ninh Hải 068-3873303
42  ĐL Hoàng Kim 702 Khánh Nhơn Nhơn Hải Ninh Hải 068-3879398
43  Mỹ Hoà An Xuân Xuân Hải Ninh Hải 01656001950
44  Quầy Số 10 703 Cầu Móng Bảo An Phan Rang- Tháp Chàm 068-6272406
45  ĐL Thảo 0 Ninh Quý 3 Phước Sơn Ninh Phước 068-2214744
46  Minh Phú 164 Huỳnh Phước Phước Dân Ninh Phước 0979595870
47  Khánh Châu 0 Bình Quý Phước Dân Ninh Phước 938343325
48  ĐL Tâm An Long Bình An Hải Ninh Phước 0932023540
49  ĐL Hồng Phúc Long Bình An Hải Ninh Phước 068-2241405
50  Thái Tuyến Khu phố 4 Phước Dân Ninh Phước 1234049555
51  NT Đức Lập 15 Khu phố 2 Phú Quý Ninh Phước 0944343744
0982981144
52  Quầy Thiên Ngân 18 KP2 Phú Quý Phước Dân Ninh Phước 683865620
53  Quầy Số 31 0 Cà Ná Phước Diêm Thuận Nam 068-3761462
54  ĐL Thùy Loan 0 Quán Thẻ 2 Phước Minh Thuận Nam 068-3767327
55  Quầy Châu 0 Cà Ná Phước Diêm Thuận Nam 1253308543
56  ĐL Thu 0 Cà Ná Phước Diêm Thuận Nam 068-3861434
57  Khải Truyền QLI Cà Ná Phước Diêm Thuận Nam 01253645128
58  Kim Ngân Cà Ná Cà Ná Thuận Nam 943260453
59  Khải Diệu(Kim Loan) Cà Ná Cà Ná Thuận Nam 933638907
60  ĐL Hồng Hạnh Cà Ná Cà Ná Thuận Nam 683861846
61  Khải Hằng Cà Ná Cà Ná Thuận Nam 1647889500
62  QT Khai Sinh (Tên cũ: Ninh Quý) Ninh Quý Ninh Quý Ninh Phước 01694380021
63  Quầy Số 29 104 Nguyễn Thị Minh Khai Văn Hải Ninh Hải 683890582
64  Thủy Mỹ Khánh Sơn 1 Văn Hải Ninh Hải 945519954
65  ĐL Nguyễn Thanh Khánh Nhơn Nhơn Hải Ninh Hải 938745821
66  Quầy Số 46 KP6 Khánh Sơn 1 Văn Hải Ninh Hải 01689187824
67  Quầy Diệu Thi 54 Trần Nhân Tông Thanh Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 908767120
68  Quầy Thanh Hà 11B Nguyễn Gia Thiều Đài Sơn Phan Rang- Tháp Chàm 0977687578
69  ĐL Khanh Vy Lương Sơn Ninh Sơn 1234050990
70  Quầy Minh Hiền 64 Bạch Đằng Đông Hải Phan Rang- Tháp Chàm 01697070738
71  Q Trịnh Kiều 41 Trần Đại Nghĩa Mỹ Đông Phan Rang- Tháp Chàm 978327797
72  Quầy Hoàng Anh 40C Nguyễn Thị Minh Khai Mỹ Bình Phan Rang Tháp Chàm 908231456
73  Quầy Thư Xóm 4 Lâm Phú, Lâm Sơn Ninh Sơn Ninh Thuận 683852217
74  Đại lý Mười Cang Mỹ Tân Thanh Hải Ninh Hải Ninh Thuận 977822235
75  Quầy Thanh Trúc 14 Đường Bác Ái Đô Vinh Phan Rang Tháp Chàm 1294421888
76  Quầy Mỹ Trinh An Thạnh  An Hải Ninh Phước Ninh Thuận 968675354
77  Quầy Hà Vy 105 Nguyễn Du Bảo An Phan Rang Tháp Chàm 1668989018
78  Ngọc Vy Lô 2 Chợ Đô Vinh Đô Vinh Phan Rang Tháp Chàm 945878390
79  Thảo Nguyên 343 Đường 21/8 Phước Mỹ Phan Rang Tháp Chàm 945886308
80  Anh Khôi Khánh Chữ 2 Khánh Hải Ninh Hải 975666552
81  Thanh Trúc 554 Lê Duẩn Tân Sơn Ninh Sơn 944535610
82  Linh Trang Phước Khánh Phước Thiện Ninh Phước 937921248
83  Tâm Hưng 52 Hải Thượng Lãng Ông Đông Hải Phan Rang Tháp Chàm 683895583
84  Thành Tâm 24A Hải Thượng Lãng Ông Đông Hải Phan Rang Tháp Chàm 927660990
85  Tế An 80 Ngô Sỹ Liên Ninh Hải Ninh Thuận 0984930128
86  Nhà thuốc Mai Thuỷ KM43 Lập Lá Lâm Sơn Ninh Sơn 0985555486
87  Minh Khuê Ba Tháp Bắc Phong Thuận Bắc 0963830874
88  Phương Thảo QL 27 Đắc Nhơn Ninh Sơn 01639027822
89  Tân Sơn QL27 Tân Sơn 1 Ninh Sơn Ninh Thuận 0933233226
90  Hồng Hạnh Lập Lá Lâm Sơn Ninh Sơn 01632014711
91  Xuân Dung QL27 Đắc Nhơn Ninh Sơn Ninh Thuận 0985073747
92  Bích Trâm Thuỷ Lợi Thuận Bắc Ninh Thuận 01636222818
93  Khương Duy Cà Ná Thuận Nam Ninh Thuận 0983962928
 NT Tế Sanh 1 Đường 21/8 Bảo An Phan Rang Tháp Chàm 01286699789
 Thanh Hương Quán Thẻ 3 Phước Minh Thuận Nam 0974184794
 Thảo Trang Lạc Tân 3 Phước Diêm Thuận Nam 01654757574
 NT Thanh Thúy Lập Lá Lâm Sơn Ninh Sơn 0945986152
 NT Tuyết Nhung QL 27 Lương Sơn Ninh Sơn 0937457890
 NT An Bình Công Thành Ninh Hải Phan Rang Tháp Chàm 01685999220
 NT Hoàng Linh 303 Thống Nhất Thanh Sơn Phan Rang Tháp Chàm 0683828383
 NT Bích Dung Phú Thạnh Mỹ Sơn Ninh Sơn 0975138421
 NT Ly Ly Sông Pha Ninh Sơn Ninh Thuận 0962823323
 NT Chị Hà Phước thiện Phước Thiện Ninh Phước 0683862416
 Quầy Thanh Nhàn Lạc Nghiệp Cà Ná Thuận Nam 0977281898
 Quầy 26 Khánh Nhơn Nhơn Hải Ninh hải 0975669721
 Quầy Hoàng Ngọc Hiệp Hòa Thuận Hòa Ninh Phước 0945505935