Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Lạng Sơn

STT Tên & Địa Chỉ Đại Lý SĐT
1 NT Mai Thảo Nguyên-11-Đinh Tiên Hoàng-P.Chi Lăng-P.Chi Lăng-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 256251686
2 QT số 6-6-Chợ Chi Lăng-P.Chi Lăng-P.Chi Lăng-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 974071919
3 NT Minh Hạnh-8-Trần Hưng Đạo-P.Chi Lăng-P.Chi Lăng-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 912111266
4 NT 78A-78A-Trần Hưng Đạo-P.Chi Lăng-P.Chi Lăng-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 01657611975
5 NT Linh Anh-6-Đèo Giang-P.Chi Lăng-P.Chi Lăng-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253812116
6 NT Hảo Hảo-1-Đèo Giang-TP LS-TP LS-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 986824999
7 NT 142 Trần Quang Khải-142A-Trần Quang Khải-P.Chi Lăng-P.Chi Lăng-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253813539
8 NT Tân Dược-444-Bà Triệu-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253718598
9 NT Doanh Nghiệp-366-Phai Vệ-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 1678585113
10 NT 355 Bà Triệu-355-Bà Triệu-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253876946
11 NT 52A phai vệ- 52A-Phai Vệ-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253877610
12 NT Thanh Thủy-98-Phai Vệ-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253719680
13 NT Dung Anh-100-Phai Vệ-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253718848
14 NT Tân Dược-140-Phai Vệ-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253252086
15 NT Tiến Đạt-135-Phai Vệ-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253241477
16 NT Tân Dược—TT Đồng Đăng-TT Đồng Đăng-Cao Lộc-Lạng Sơn 1689821408
17 NT Vân Tước-23–TT Đồng Đăng-TT Đồng Đăng-Cao Lộc-Lạng Sơn 915306303
18 NT Vân Tước-69-Nam Quan-TT Đồng Đăng-TT Đồng Đăng-Cao Lộc-Lạng Sơn 1684299193
19 NT Tân Dược—TT Đồng Đăng-TT Đồng Đăng-Cao Lộc-Lạng Sơn 0974155298
20 QT Tân Dược—cổg trắng-cổg trắng-đồng đăng-Lạng SƠn 1688898243
21 QT Tân Dược–Chợ Tân Thanh-Tân Thanh-Tân Thanh-Văn Lãng-Lạng Sơn 0984824626
22 QT Tân Dược–Chợ Tân Thanh-Tân Thanh-Tân Thanh-Văn Lãng-Lạng Sơn 0166.480.1918
23 QT Tân Dược—TT Tràng Định-TT Tràng Định-Tràng Định-Lạng Sơn 0949933232
24 QT Tân Dược-Cẩu Pung–TT Tràng Định-TT Tràng Định-Tràng Định-Lạng Sơn 253883885
25 NT chú sáy–chợ Tràg định-Tràng Định-Tràng Định–Lạng Sơn 986777795
26 QT Tân Dược—TT Na Sầm-TT Na Sầm-Văn Lãng-Lạng Sơn 0975.045.906
27 QT Cty Dược—TT Na Sầm-TT Na Sầm-Văn Lãng-Lạng Sơn 0918.933.078
28 QT Hồng Hạnh—Chợ Khánh Khê-Chợ Khánh Khê–Lạng SƠn 977517497
29 QT Tân Dược—Văn Quan-Văn Quan-Văn Quan-Lạng Sơn 949784094
30 NT Thảo Nguyên—–TTràng Định-Lạng SƠn 0989390115
31 QT Tư nhân–ngã 3-bình gia-bình gia–lạng sơn 0972580157
32 NT Vạn Phúc-42-Trần Đăng Ninh-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253713589
33 NT 52 Trần Đăng Ninh-52-Trần Đăng Ninh-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 0912368619
34 NT Minh Tuyết-54-Trần Đăng Ninh-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253877109
35 NT Huy Định-52A-Trần Đăng Ninh-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 0983960388
253870878
36 NT 68A –68A trần đăg ninh—-Lạng SƠn 0982604297
37 NT Bình Phương-68-Trần Đăng Ninh-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253713222
38 NT 85 Trần Đăng Ninh-85-Trần Đăng Ninh-P. Tam Thanh-P. Tam Thanh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 917511656
39 NT Lan Lượng-207-Trần Đăng Ninh-P. Tam Thanh-P. Tam Thanh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 0253.874.467
40 NT Thiên Phú-229-Trần Đăng Ninh-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 0934315686
41 NT 257-257-Trần Đăng Ninh-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 989772267
42 QT Cty Dược-423-Trần Đăng Ninh-P. Tam Thanh-P. Tam Thanh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253877485
43 NT Thành Công-115-Lê Hồng Phong-P. Tam Thanh-P. Tam Thanh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 912199110
44 NT 165 Lê hồng phong-165-Lê Hồng Phong-P. Tam Thanh-P. Tam Thanh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253871206
45 NT Đa phúc-144-Lê Hồng Phong-P. Tam Thanh-P. Tam Thanh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253876820
46 Cty Huyền Minh-185-Lê Hồng Phong-P. Tam Thanh-P. Tam Thanh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 0982040366
47 NT HiềnDung-73B-Ngô Quyền-P. Vĩnh Trại-P. Vĩnh Trại-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253872580
48 NT Thành Duy-100-Ngô Quyền-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253719376
49 NT Minh Nguyệt-258-ngô quyền-TP LS-TP LS-LS-Lạng Sơn 973320784
50 NT Thùy Linh-44-Lê Lợi-P. Vĩnh Trại-P. Vĩnh Trại-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253874574
51 NT Minh Dương-129-Lê Lợi-P. Vĩnh Trại-P. Vĩnh Trại-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253876325
52 NT Huệ Anh-97-lê lợi-P. Đông Kinh-P. Đông Kinh-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253777668
53 Cty Dược-2-Nguyễn Du-P. Vĩnh Trại-P. Vĩnh Trại-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253876671
54 Phòng khám phụ sản-6-Nguyễn Du-P. Vĩnh Trại-P. Vĩnh Trại-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253718547
55 NT Vi THương-24-Nguyễn Du-P. Vĩnh Trại-P. Vĩnh Trại-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 976328458
56 Qt Dược Phẩm-97-Nguyễn Du-P. Vĩnh Trại-P. Vĩnh Trại-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 983464938
57 NT Duy Anh-55-Bắc Sơn-P. Vĩnh Trại-P. Vĩnh Trại-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 906175939
58 NT Tân Dược-46-Bắc Sơn-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253712939
59 NT Hà Lan-140-Bắc Sơn-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253712298
60 NT Nguyễn Đức Thủy-169-Bắc Sơn-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 253877138
61 NT Hương Quỳnh-162A-Bà Triệu-P. Hoàng Văn Thụ-P. Hoàng Văn Thụ-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 982190966
62 NT tư nhân–đầu cầu-đồng mỏ-đồng mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn 01662920909
63 QT Tân Dược–chợ chi lăng-đồng mỏ-đồng mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn 0989663933
64 QT Cty Dược—Đồng Mỏ-Đồng Mỏ-Chi Lăng-Lạng Sơn 979672184
65 NT Tân Dược—TT Mẹt-TT Mẹt-Hữu Lũng-Lạng Sơn 0984487119
66 QT Tân Dược–Tân Mỹ-TT Mẹt-TT Mẹt-Hữu Lũng-Lạng Sơn 0949284015
67 Phòng Khám Đa khoa huyện—TT Mẹt-TT Mẹt-Hữu Lũng-Lạng Sơn 0912427055
68 QT Tân Dược–Tân Mỹ-TT Mẹt-TT Mẹt-Hữu Lũng-Lạng Sơn 01698026425
69 QT Tân Dược—đối diện bệnh viện-đối diện bệnh viện-Hữu Lũng-Lạng SƠn 01678562482
70 Quầy Số 28–Khu bờ sông-TT Lộc Bình-TT Lộc Bình-Lộc Bình-Lạng Sơn 0943.695.025
71 NT 127 bờ Sông—Lộc Bình-Lộc Bình-Lộc Bình-Lạng Sơn 985722976
72 NT Thủy—TT Na Dương-TT Na Dương-Lộc Bình-Lạng Sơn 973768689
73 QT Văn Trườg—Cao Lộc Lạng Sơn-Cao Lộc Lạng Sơn–Lạng SƠn 0974376896
74 Em Yến—TT Cao Lộc-TT Cao Lộc-Cao Lộc-Lạng Sơn 977235820
75 NT 726 Trần Đăng Ninh-726-Trần Đăng Ninh-xã hoàng đồng-xã hoàng đồng-TP Lạng Sơn-Lạng Sơn 0986346290
76 QT doanh nghiệp–431 đường hùng vươg-xã mai pha-xã mai pha–Lạng Sơn 1666580654
77 QT Tân Dược—phổng-phổng-Hữu Lũng-Lạng Sơn 985265138