Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Đồng Tháp

STT
Tên Nhà Thuốc
Địa Chỉ
SĐT
Số Đường Phường Quận
1 Hưng Thịnh Phạm Hữu Lầu TT Mỹ Thọ Cao Lãnh 0673852960
2 Thành Nam Kiot A1 Chợ Nhan Mân Nha Mân Châu Thành 01688688577
3 Dân Sanh Đường 30 Thiên Hộ Dương Hồng Ngự Hồng Ngự 01659995952
4 Dân Sanh Đường 2 667 Xã Long Khánh Hồng Ngự Hồng Ngự 0673590183
5 Tế Lương Đường 3 Nguyễn Trãi Hồng Ngự Hồng Ngự 0672229200
6 Muỗi Lẽn 120 Thiên Hộ Dương Hồng Ngự Hồng Ngự 0673837599
7 Vy Đạt A 351 Ấp phú lợi phú thuận B Hồng Ngự 976,383,227
8 Phước Nguyên Hưng 357 Chợ Bình Hàng Trung Bình Hàng Trung Huyện CL 0673914537
9 Hiệp Sanh Đường 111 Ấp 1, Phong Mỹ Huyện CL Huyện CL 0673891444
10 Đức Phát Đường Chợ Bình Hàng Tây Huyện CL Huyện CL 0673914337
11 Phước Thọ Đường Chợ Mỹ Hiệp Mỹ Hiệp Huyện CL 0673910226
12 Vĩnh Phát Đường Chợ Thống Linh Phương Trà Huyện CL 0673927162
13 Hồng Phát Đường 18 3 tháng 2 TT Mỹ Thọ Huyện CL 0676288679
14 Hải Hà Phạm Hữu Lầu TT Mỹ Thọ Huyện CL 0939496141
15 Ích Thọ Đường 601 Long Thành Lai Vung Lai Vung 0673656434
16 Ngưỡng Nguyên Đường 600/1 Long Thành Long Hậu Lai Vung 0673656469
17 Trường Sanh Đường 10D ấp Tân Bình Tân Thành Lai Vung 0939181038
18 Tú Mỹ kiot 22 ấp Tân Bình Tân Thạnh Lai Vung 01656869526
19 Đặng Vạn Tuế 249 Khóm 1 TT Lai Vung Lai Vung 0673849074
20 Hường Mai 422 QL80 TT Lai Vung Lai Vung 0673848315
21 Hường Mai 2 KP1 TT Lai Vung Lai Vung 673,848,316
22 Quảng Thái Tường 467 ấp Bình Lợi Bình Thành Lấp Vò 0673845565
23 Thái Hưng 2 chợ Định Yên Định Yên Lấp Vò 0673665867
24 Minh Kha 56 Ấp Khánh An Mương Điều Lấp Vò 0977027086
25 Vạn Hoà Đường 605 1/5 TT Lấp Vò Lấp Vò 0673845211
26 Hồng Vân 594 1/5 TT Lấp Vò Lấp Vò 0673845398
27 Thái Hưng 208 QL 80 Vĩnh Thạnh Lấp Vò 0673670450
28 Lợi An 58 Ngô Gia Tự TX Sa Đéc Sa Đéc 0673866867
29 Trần Hào 117 Nguyễn Huệ TX Sa Đéc Sa Đéc 0673861448
30 Quãng Triều Thái 311 Nguyễn Huệ TX Sa Đéc Sa Đéc 0673861944
31 Vạn Đức 249 Nguyễn Huệ TX Sa Đéc Sa Đéc 0673861377
32 Hạnh Lâm Xuân 161 Nguyễn Huệ TX Sa Đéc Sa Đéc 0673862868
33 Minh Phúc 258A Trần Hưng Đạo TX Sa Đéc Sa Đéc 0673862146
34 Di Thái Hòa 200 Trần Hưng Đạo TX Sa Đéc Sa Đéc 0673861063
35 Vĩnh Lộc 218 Trần Phú TX Sa Đéc Sa Đéc 0673864899
36 Minh Hùng A30 Hùng Vương Phường 2 Sa Đéc 0673770099
37 Phục Hưng Đường 594 Chợ An Long Xã An Long Tam Nông 0673 981 248
38 Mỹ Pháp Chợ An Long Xã An Long Tam Nông 0673981159
39 Tân Định Chợ An Long Xã An Long Tam Nông 0673981177
40 Vạn Hưng 182 Áp 2 TT Tràm Chim Tam Nông 0673827037
41 Quang Tuyến 569 Chợ An Long TT An Long Tam Nông 673,981,159
42 Vạn Thuận Đường 113 TL 843 TT Sa Rài Tân Hồng 0939686959
43 Tế Lương Đường 2 208 Hùng Vương TT Sa Rài Tân Hồng 0676282599
44 Thanh Tuyền 182 Đốc Binh Vàng Thanh Bình Thanh Bình 0673835595
45 Xuân Hòa Đường 22 Đường 30/4 Thanh Bình Thanh Bình 0672217918
46 Mỹ Anh 461 Lý Thường Kiệt Thanh Bình Thanh Bình 0673835999
47 Sinh Phúc chợ bình thành bình thành thanh bình 939,426,343
48 Trúc Phương 41 Đốc Binh Vàng TT Thanh Bình Thanh Bình 0673833883
49 Thành Ngọc Đường Chợ Đường Thét Đường Thét Tháp Mười 0673956938
50 Phước Thiện Đường Chợ Đường Thét Đường Thét Tháp Mười 0949755759
51 Kim Mai Chợ Đường Thét Đường Thét Tháp Mười 0673956396
52 Phú Tân Chợ Mỹ An Mỹ An Tháp Mười 0673826023
53 Thọ An Đường 1 1 Nguyễn Văn Tre Mỹ An Tháp Mười 0673824326
54 Thọ An Đường 2 13/D khom 2 Mỹ An Tháp Mười 0673979898
55 Vạn Phát Chợ Mỹ Quý Mỹ Quý Tháp Mười 0673956968
56 Vạn Phát Chợ Thanh Mỹ Thanh Mỹ Tháp Mười 0673967976
57 Phòng Khám YHCT Chợ Trường Xuân Trường Xuân Tháp Mười 0673955069
58 Lê Hiếu 704 Phạm Hữu Lầu P6 TP Cao Lảnh 0919811522
59 Vạn Hưng 6 Lê Hồng Phong Mỹ Ngãi TP.CL 0673852960
60 Duy Khoa 13 Đường 30/4 Phường 1 TP.CL 0673857936
61 Minh Tú 1500 QL 30 Phường 11 TP.CL 0673890377
62 Mười Thủy 102 tổ 54 khóm 5 Phường 11 TP.CL 0673891479
63 Thanh Tân 85 tổ 54 khóm 5 Phường 11 TP.CL 0985566202
64 Hải Đăng 87 CMT8 Phường 2 TP.CL 0673852721
65 Phước Thọ 64 Đốc Binh Kiều Phường 2 TP.CL 0673877279
66 Hồng Phước 108 Hùng Vương Phường 2 TP.CL 0673853476
67 Vĩnh Đức Đường 23 Nguyễn Du Phường 2 TP.CL 0673851633
68 Thuận Phước 21 Nguyễn Du Phường 2 TP.CL 0673851495
69 Thanh Phát 19 Nguyễn Du Phường 2 TP.CL 0673853969
70 Vĩnh Hiệp Đường 50 Tháp Mười Phường 2 TP.CL 0673852454
71 Minh Anh 52 Đường Đậu Tiêu P2 TPCL 1,278,365,078