Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Cà Mau

STT  NHÀ
THUỐC
 ĐỊA CHỈ ĐIỆN
THOẠI
Số  Đường  Phường  Quận
1  ánh Hồng(Tố Trinh) Lê Hồng Phong Phuong 8 TP Cà Mau 7803590951
2  NT Số 3 259B Lê Hồng Phong Phuong 8 TP Cà Mau 1273275449
3  Thịnh Phát Lý Văn Lâm Phường 1 TP Cà Mau 913998462
4  NT SỐ 01 154 Lê Lợi Phuong 2 TP Cà Mau 7803835015
5  Vĩnh Thuận 18 Trưng Nhị Phuong 2 TP Cà Mau 7803831228
6  Minh Tinh Đường 20 Trưng Nhị Phuong 2 TP Cà Mau 945354546
7  Đức An Đường 36 Đề Thám Phuong 2 TP Cà Mau 918665455
8  Thuận Phát 62 Đề Thám Phuong 2 TP Cà Mau 7803832361
9  Hoa Hoa 81 Phan Văn Ký Phuong 2 TP Cà Mau 918251760
10  Anh Thy 59A Trần Hưng Đạo Phuong 5 TP Cà Mau 7803834273
11  Nguyễn Trãi 50 Nguyễn Trãi Phuong 9 TP Cà Mau 913779606
12  Ngọc Quý Khu Vực I Khóm II Thi Tran TT Năm Căn 7803877204
13  Huynh Van Tong 409 Quốc Lộ 1A Thi Tran TT Năm Căn 7803878251
14  Thanh Ngoan 24 Khu Vực I Khóm II Thi Tran TT Năm Căn 7803877716
15  QT ALPHA CHỢ CẢ NẨY HÀM VỊNH NĂM CĂN
16  NT Số 8 Khu Vực I khóm III Thi Tran TT Năm Căn 7803876047
17  Minh Tâm Quốc Lộ 1A Thi Tran TT Năm Căn 982828182
18  Thịnh Phát Chợ Thới Bình TT Thới Bình Thới Bình 945187466
19  Tân Tiến 2 Chợ Huyện Sử Tân lộc Bắc Xã Trí Phải Thới Bình 7803862022
20  Lan Vy Ấp 3 Đường Q Lộ 1A  Chợ Tân Lộc Thới Bình 7803628114
21  Đức Tế Đường Chợ Rau Dừa Rau Dừa Cái Nước 7803880505
22  Thu Hương 379  Đường 30/4 Khóm 1 TT Cái Nước Cái Nước 7803883848
23  Bảo Ngọc 365 Đường 30/4 Chợ Cái Nước Cái Nước 907361613
24  Duy Lộc Kios2 Khóm 1 Chợ Rạch Ráng Trần Văn Thời Trần Văn Thời 7803895499
25  Lam Thanh Dien 55 Ấp 3  Khánh Hội Khánh Hội 7803865999
26  Phượng Hoàng Huỳnh Ngọc Điệp Khóm 4  Đầm Dơi 7803858152
27  Nt Số 1 153 Huỳnh Ngọc Điệp Khóm 4 Đầm Dơi 7803858206
28  Đoan Thảo 233 Huỳnh Ngọc Điệp Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi 919822274
29  Ngọc Hiền 221 Vùng 4 Khóm 4 Đầm Dơi 7803838534
30  Hùng Vương Dương Thị Cẩm Vân Thị Trấn Đầm Dơi 7803858117
31  Minh Tân 44 Dương Thị Cẩm Vân Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi 7803858581
32   Thuốc Bắc Mỹ Châu 559 Khu Vực I Khóm 4 Thị Trấn Đầm Dơi 907737469
33  NT Gia Phát 2-3 lô D TT Thới Bình TT Thới Bình H Thới Bình 0906331130
34  NT Hương Thảo 63 Nguyeễn Hữu Lễ Phường 2 TP Cà Mau 7803832704
35  H ữu Phước Đường Chợ Nhà Lồng TT Cái Nước Cái Nước 7803883693
36  QT HỒNG NGA TỔ 7 K4 TT SÔNG ĐỐC TRẦN VĂN THỜI 0948454363
37  QUÁCH QUÂN chợ Phú Tân Xã Phú Tân Huyện Phú Tân
38  Đ L Huy Khánh âấp 5 , tân lộc bắc Tân Lộc Bắc Thới Bình 0943634323
39  Ngọc Điệp chợ nhà lồng cái nước TT Cái Nước Cái Nước 07803883672
40  Huỳnh Chiến chợ nhà lồng cái nước TT Cái Nước Cái Nước 0918805826
41  QT Xuân bách chợ đầm dơi TT Đầm Dơi Đầm Dơi 07803858688
42  Minh Nguyệt khóm 7 TT Trần Văn thời Trần Văn Thời 07803896423
43  QT số 06 22 kv2 chợ sông đốc song doc Trần Văn Thời 987416969
44  QT Thảo Phương Chợ Khóm 7 TT Trần Văn Thời Trần Văn Thời 948722939
45  Huyỳnh Như Khóm 7 TT Trần Văn thời Trần Văn Thời 915525498
46  Haậu Minh Đường chợ sông đốc sông đốc ca mau 7803890426
47  XUÂN TIẾN CHỢ NHỎ SÔNG ĐỐC TT Sông Đốc Trần Văn Thời 7803891199
48  HỮU HiỆP K4 SÔNG ĐỐC TT Sông Đốc Trần Văn Thời 1234412347
49  Bảo Ngọc 2 Đường 30/4 Chợ Cái Nước Cái Nước 7803883633
50  BÁ XƯƠNG ĐƯỜNG 88 chợ Phú Tân Xã Phú Tân Huyện Phú Tân 7806270789
51  ĐỨC THÁI chợ Phú Tân Xã Phú Tân Huyện Phú Tân 944885537
52  HỒNG NGHI CHỌ PHÚ TÂN XÃ PHÚ TÂN PHÚ TÂN 7803885709
53  QT ĐẠT PHÚC KHÓM 1 TT CÁI ĐÔI VÀM PHÚ TÂN 908668100
54  Mỹ Đình ấp 3 chợ khánh Hội Chợ Khánh Hội U Minh 1228881882
55  QT Khỏe  & Đẹp Quốc Lộ 1A Thi Tran TT Năm Căn
56  QT NGỌC YẾN Ấp Kinh 3 Chợ Rạch Gốc Ngọc Hiển 01249595898
57  QT TRúc Linh Ấp Cái Bát Xã Tan Hưng Tây Huyện Phú Tân 07803888079
58  QT Trung Tâm Thới Bình Khóm 8 TT Thới Bình Huyện Thới bình “0919024243
59  QT PHƯƠNG THẢO Khóm 5 Chợ năm căn Huyện Năm Căn 0913309117
60  QT Trúc Quỳnh Khóm 1 TT. Cái Đôi Vàm Huyện Phú Tân 07803782240
61  QT THIÊN ÂN 48 Khóm 6 P5 TP. Cà Mau 0946244447
62  QT NGỌC DiỄM Ấp Đá bạc Xaã khánh bình tây TRẦN VĂN THỜI 0948567246
63  QT TÂN THẠNH TT,cái đôi vàm PHÚ TÂN 0944156477
64  Quầy thuốc Hồng Phục KHÓM ! TT.TRẦN VĂN THỜI Huyện trần văn thời 0948873872
65  QT HOÀNG ANH 2 VÀN ĐÌNH Xã Phú Thuận huyện phú tân 07803886300
66  Quầy thuốc Đức Hoàng 01 khóm 2 TT Sông Đốc Huyện trần văn thời 0948332181