Chuyên trang thông tin

Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Danh sách điểm bán tại Bắc Kạn

STT Tên Nhà thuốc Địa chỉ SĐT
1 Hoàng Thị Quyên Tiểu khu 8, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn 0348686955
2 Trần Thị Nụ Tiểu khu 8, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn 0975534935
3 Vũ Thị Nhung Tiểu khu 7, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn 0978335543
4 Đinh Như Linh Chợ Pù Mắt, Chu Hương, Ba Bể, Bắc Kạn 0972345684
5 Phan Thị Hậu Tiểu khu 10, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn 0812416075
6 Lý Thị Tính Tiểu Khu 9, Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn 0981101631
7 Vũ Thị Khuyên Tiểu khu 4, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn 0915202098
8 Hoàng Sinh Thiện Tiểu khu 4, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn 02813876174
9 Lý Thị Đầm Tiểu Khu 9, TT Chợ Rã, Ba Bể, Bắc Kạn 0989058524